Načítanie...

Najlepšia zoznamka pre nezadaných veriacich, ktorí vyznávajú duchovno, a záleží im na vnútornej kráse.

GDPR

Naša zoznamka považuje ochranu osobných údajov Vás, našich užívateľov, za dôležitú časť svojej činnosti. Dovoľujeme si Vás preto informovať o rozsahu spracovania, ku ktorému u nás dochádza, a to prostredníctvom služby OsobniData.cz, kde všetky potrebné informácie nájdete tu na tejto nástenke: https://osobnidata.cz/p/0hy7u8

U nás môžete bez obmedzenia uplatniť svoje práva, ktoré prináša nová právna úprava ochrany osobných údajov (známa pod názvom GDPR). Podrobné informácie o týchto právach získate vo voľne dostupnej publikácii nazvanej "Práva subjektov osobných údajov" dostupné v tejto facebookové skupine: https://www.facebook.com/groups/GDPR.CZ

Všetky svoje práva plynúce z GDPR môžete uplatniť prostredníctvom tejto emailovej adresy: info@happysupport.net (do emailu prosím uveďte webovú adresu našej zoznamky, a tiež email, pod ktorým ste na našej zoznamke zaregistrovaný(á). Rovnako tak môžete túto adresu využiť na svoje dotazy alebo pripomienky.

Ďakujeme Vám za užívanie našich služieb a veríme, že vylepšenia zavedené s GDPR pre Vás budú prínosné.

 

Tím pracovníkov podpory 

BeneVito s.r.o.